EP 5 เจ้าจะได้รับสถาปนาไว้ในความชอบธรรม
เจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับ
เพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัว
และห่างจากความสยดสยอง
เพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า -อิสยาห์54:14-

พี่น้องทั้งหลายผู้เหนื่อยล้าจากความกังวล
ขอให้เรารู้เถิดว่าเราทำเพื่อพระเจ้า มิใช่เพื่อตนเอง
แล้วเราจะรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตและถูกเติมเต็ม

"พระเจ้าทรงสถาปนาไว้แล้ว"
นั่นคือ หลักประกันที่มั่นคงที่สุดในโลก

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Forward Hope ส่งต่อความหวัง
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply