​เพราะ​ฉะนั้น​เรา​อาจ​กล่าว​ด้วย​ความ​มั่นใจ​
ว่าองค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ เป็น​พระ​ผู้ช่วย​ของ
​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​กลัว
ใคร​จะ​ทำ​อะไร​กับ​ข้าพเจ้า​ได้​เล่า

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply