"ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน
ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ"

อับราฮัมได้ชื่อว่าบิดาแห่งความเชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
เพราะเขาอดทนรอพระสัญญาของพระเจ้าจนแก่
แม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีความหวังในสายตามนุษย์

ขอให้เราอดทนรอคอยพระเจ้าเช่นกัน
ผลของการรอคอยพระเจ้านั้นคุ้มค่าเสมอ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply