ในพระเจ้าเราจะ "ชื่นชมยินดี"
ในพระเจ้าเราจะ "ได้รับความรอด"
ในพระเจ้าเราจะ "หายเหนื่อยเป็นสุข"

พระเจ้าปรารถนาจะให้เรากลับสู่อ้อมแขนของพระองค์
ชีวิตที่ดำเนินกับพระเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยจากบาป

นิสัยไม่ดีหลายอย่างที่เราเปลี่ยนด้วยตัวเองไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการเลิกบุหรี่ เลิกสุรา หรือขี้โมโห ทำร้ายผู้อื่น ฯลฯ
พระเจ้าจะทรงช่วยเรา หากเราตั้งใจที่จะเปลี่ยน
และทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply