ในพระนามพระเยซู ทูตสวรรค์ของพระองค์จะทำงาน ที่ภาคใต้ของประเทศไทยและจะช่วยเหลือทุกๆ คน ทุกๆ พื้นที่ให้ได้รับทุกๆ สิ่งที่ขาดและจำเป็น และจะทรงส่งฝนที่ตกอยู่ที่ภาคใต้ในตอนนี้ให้ไปตกในที่ที่ขาดแคลนน้ำ น้ำที่ภาคใต้จะลดโดยเร็วไว และจะกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วไว อาเมน
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply