ในพระคัมภีร์มักพูดถึงคำว่า "วางใจ"
เป็นเรื่องยากทีเดียวที่เราจะวางใจได้ 100%
บางคนอาจจะทำได้ 5 นาที 10 นาที หรือเป็นวันๆ

สุดท้ายเราก็จะเรียนรู้ว่าแค่ "วางใจ"
ซะตั้งแต่แรกก็จบ ความกลัวไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหา แต่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้า
จะช่วยให้เราผ่านพ้นวันยากๆไปได้ดีที่สุด
"วางลงสิคะ"

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply