ในช่วงเวลาที่เราดูเหมือนขาด
บางทีเราต้องใคร่ครวญว่า "อะไรคือสิ่งที่เรามี"
ให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น

สู้เท่าที่เราไหว อะไรที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอแล้วสู้ใหม่
การรอคอยพระเจ้าจะไม่มีคำว่าเสียเวลาเปล่าค่ะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply