ในชีวิตคริสเตียนนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
การอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจ

เหมือน "กำลังใจ" ถ้าหมดไปก็แห้งเหี่ยว
หรือ "อากาศบริสุทธิ์" ที่หยุดสูดเข้าไปก็ตาย

เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเราเติมเต็มไปด้วยพระวจนะ
และความสัมพันธ์อันดีต่อพระเจ้า เราก็ได้รับความรอด
และมีชัยชนะเหนือความตายอันน่าสยดสยองทั้งปวง

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply