ในความรักนั้นมีแต่สิ่งดีๆค่ะ
ขอแค่กล้าที่จะรัก
ถ้าเรารักกัน "หัวใจเราจะเบิกบาน"
ถ้าเรารักกัน "โลกจะน่าอยู่"
ถ้าเรารักกัน "เราจะมอบสิ่งดีๆให้กัน"

ความรักในพระคริสต์ก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะ
ลองเปิดใจรับความรักของพระองค์
ไม่ต้องกลัวผิดหวัง พระเจ้ารักคุณแน่นอนค่ะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply