ใจ​แน่ว​แน่​นั้น ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ไว้
​ใน​ศานติ​ภาพ​อัน​สมบูรณ์เพราะ​เขา​
วางใจ​ใน​พระ​องค์
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply