โมเสส​กล่าว​กับ​ประชากร​ว่า “อย่า​กลัว​เลยจง​ยืน​นิ่ง​อยู่คอย​ดู​ความ​รอด​จาก​พระ​ยาห์เวห์ซึ่ง​ทรง​ทำ​เพื่อ​พวก​ท่าน​ใน​วันนี้เพราะ​คน​อียิปต์​ที่​เห็น​ใน​วันนี้พวก​ท่าน​จะ​ไม่ได้​เห็น​อีก​ตลอดไป

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply