แม้​บิดา​และ​มารดา​ของ​ข้า​พระ​องค์
​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์ ​แต่​พระ​ยาห์เวห์
​จะ​ทรง​ยก​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply