แม้​ข้า​พระ​องค์​จะ​เดิน​ฝ่า​หุบ​เขา​เงา​มัจจุราช ​ข้า​พระ​องค์​ไม่​กลัว​อันตราย​ใดๆเพราะ​พระ​องค์​สถิต​กับ​ข้า​พระ​องค์ ​คทา​และ​ธาร​พระ​กร​ของ​พระ​องค์​ปลอบโยน​ข้า​พระ​องค์

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply