แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าโง่
มาทำให้คนที่ฉลาดอับอาย
และพระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าอ่อนแอ
มาทำให้สิ่งที่เข้มแข็งต้องอับอาย

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply