เหนื่อยไหม? ที่แบกภาระไว้ไม่ยอมวาง
โดยธรรมชาติมนุษย์นั้นมักจะขี้ระแวง
ไม่เชื่อใจใครง่ายๆ จบลงที่เครียดซะเอง

แต่เราเชื่อใจพระเจ้าได้นะ
เพราะพระองค์สร้างเรา พระองค์รักเรามาก
"สู้ๆ เหนื่อยก็พัก มีแรงก็สู้ต่อด้วยกันเถอะ"

ลองคว้าพระหัตถ์พระบิดาสิคะ
แล้วเราจะหายเหนื่อยเป็นสุข

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply