เวลาที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องเรามักจะ "สบายใจ"
ตรงกันข้ามเมื่อเราทำบาป "ความรู้สึกผิด" จะไล่ล่าเรา

ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตย์อยู่ในเรา
เราจะรู้ผิดชอบชั่วดี เราจะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง
ชีวิตเราจะพบกับความสันติสุขอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนค่ะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply