เวลาที่ฉัน"ล้ม"ความที่ฉันเป็นหลานคนโตของบ้าน
ยายมักจะสอนว่า"อย่าร้องไห้ฟูมฟาย ล้มเองก็รีบลุก"
แน่นอนว่าตอนนั้นฉันไม่เข้าใจ ยายไม่เคยปลอบฉันเลย

แต่เมื่อโตขึ้นฉันถามท่านว่าเพราะอะไร?
คำตอบที่ได้คือ ยายอยากให้คนอื่นมองว่า
หลานยายทุกคนเป็นคนเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ

ในชีวิตคริสเตียนมีหลายเหตุการณ์ท้าทาย
ความรู้สึกทางอารมณ์เสมอ ให้เรา"มีพระเยซูเป็นแบบอย่าง"
ทั้งความอดทนไม่ย่อท้อ ความถ่อมใจ ความกล้าหาญ ฯลฯ

แล้วเราจะได้ชื่อว่า "เป็นลูกที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์"

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply