เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​ฝูง​ชน​ก็​
ทรง​สงสาร​เขา​ทั้ง​หลายเพราะ​พวก
​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​เหมือน​ฝูง​
แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply