เมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้ายที่วิ่งไล่หลังมา
หลายครั้งเรา "หวาดกลัว"
หลายครั้งเรา "กระวนกระวาย"

แต่เมื่อเรามี "พระเจ้า" ไม่นานสิ่งเลวร้ายจะหายไป
ท้องฟ้าที่สดใสจะกลับมา รอคอยพระเจ้า อย่าท้อนะคะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply