“เพราะ​ว่า​ความ​ยาก​ลำบาก​ชั่วคราว
​และ​เล็กน้อย​ของ​เราจะ​ทำ​ให้​เรา​มี​
ศักดิ์ศรี​นิรันดร์​มาก​มาย​อย่าง
ไม่​มี​ที่​เปรียบ”
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply