เพราะเราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้าเราฉวยมือขวาของเจ้าไว้
คือเราที่พูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้า”

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply