เพราะความเข้มแข็งของเรามาจากพระเจ้า
เราจึงผ่านเรื่องยากๆไปได้เสมอ❤️

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

รับชมคลิปเต็มได้ที่: https://www.facebook.com/amazinglifethailand/videos/969083669912305/
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply