เคยได้ยินเสียงใจตัวเองหลังเฝ้าเดี่ยวไหม?
หลายครั้งเสียงนั้น "ร้องห้าม"
หลายครังเสียงนั้น "ปลอบโยน"

หากเราอ่านพระคัมภีร์ อธิฐานเป็นประจำ
เราต้องนิ่งฟังและใคร่ครวญสักนิดว่า
พระเจ้ากำลังบอกอะไรเรา "มันสำคัญมาก"

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply