เคยโทษตัวเองไหม?

คนไม่ดีอย่างฉัน ไม่มีใครอยากให้อภัย
คนไม่ดีอย่างฉัน ไม่มีใครให้โอกาส
คนไม่ดีอย่างฉัน ทำอะไรก็ผิด

ทั้งๆที่ตัวเองผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ไม่มีกฏใดมีอำนาจเหนือพระคุณของพระเจ้า
ไม่มีโทษใดที่อภัยไม่ได้สำหรับผู้ที่สำนึกผิด

ในสดุดี 103:13 กล่าวว่า
บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์
ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น

"พระคุณพระองค์เพียงพอเสมอ"

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply