เคยมืดแปดด้านคิดอะไรไม่ออกไหม?

คนเรามักมีปัญหามากมาย
แต่กลับปลอบตัวเองว่า "ไม่เป็นไร"
ซึ่งความจริงแล้ว "กำลังหวาดกลัว"
และเหน็ดเหนื่อยที่ "ต้องเผชิญความจริง"

วันนี้พระเจ้าพร้อมเป็น "ที่กำบังอันเข้มแข็ง"
ลองเปิดใจรับเรื่องราวของพระเจ้า
ที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณในวันนี้สิคะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply