เคยคิดไหม?

ทำไมฉ้นต้องให้อภัยคนอื่นก่อน?
ทำไมฉันต้องรักศัตรู?
ทำไมฉันต้องสุภาพอ่อนน้อม?
ทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายอดทน?

เพราะทุกสิ่งเป็นผลของพระวิญญาณ
หากเราทำได้ทุกอย่างที่กล่าวมา
เราคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้า

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply