อย่า​กลัว​ผู้​ที่​ฆ่า​ได้​แต่​กาย
แต่​ไม่​สามารถ​ฆ่า​จิต​วิญญาณ
แต่​จง​กลัว​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สามารถ​ทำลาย​
ทั้ง​จิต​วิญญาณ ​และ​กาย​ใน​นรก​ได้

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply