"อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า"

พระเจ้าทรงทราบถึง
ความกังวลที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์
และย้ำชัดด้วยความรักเสมอมาว่า
"เราอยู่กับเจ้า"

พระเจ้าไม่ปรารถนา
ที่จะละทิ้งมนุษย์แม้แต่คนเดียว
ขอแค่เปิดใจร้องเรียกหาพระเจ้า
แล้วยึดพระองค์ให้มั่น
พระองค์พร้อมช่วยเหลือเราทุกเรื่องค่ะ สู้ๆ!!

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply