ศาสนากับรัฐบาล สิ่งที่คนกลุ่มน้อยเวียดนามต้องเลือก

“รัฐบาลเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ ทุกครั้งที่มาที่บ้านจะบอกว่าไม่ให้นับถือศาสนาคริสต์ เพราะกลัวว่าจะเสียความเชื่อในรัฐบาล”
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply