หลายๆครั้งที่เราถูกยั่วยุให้ต้องหัวเสีย
เรามักจะรู้สึกอยากกระโดดต่อยสัก 2-3 กระบวนท่า

แต่เราต้องนึกถึงผลที่จะตามมาว่าคุ้มเสี่ยงไหม?
เกิดอีกฝ่ายยกพวกมาทำร้ายทีหลังเหมือนในข่าว
แน่นอนว่าคนในครอบครัวของเราคือ ผู้สูญเสีย

ให้เรามีสติยับยั้งชั่งใจ รักตัวเอง รักคนอื่น
แล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งที่ขาด ตัดส่วนที่เกิน
พระเจ้าเป็นความรัก เราจะมีชีวิตที่สงบสุขในพระองค์

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply