หลายๆครั้งความเสียใจในอดีตก็หลอกหลอนเรา

ความเสียใจของผู้ที่ "สูญเสีย"
ความเสียใจของผู้ที่ "หลงผิด"
ความเสียใจของผู้ที่ "ถูกกระทำ"

แต่ถ้าเรามาหาพระเจ้า พึ่งพาในพระองค์
พระเจ้าจะทรงกระทำให้สิ่งเหล่านั้นล่วงลับไป
และพระองค์จะเติมชีวิตเราด้วยสิ่งดีๆ

"ขอแค่เราเปิดใจ สารภาพ ละทิ้งความเสียใจออกไป"

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply