หนึ่งชวนหนึ่ง สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อผ่านกลุ่มเครือข่ายพันธกิจชีวิตมหัศจรรย์ เครือข่ายคริสเตียนสมุทรปราการ และพนักงานเอวาน่า สำหรับอีกการประชุมในหัวข้อที่มีประโยชน์อีกครั้งกับงานชีวิตมหัศจรรย์ ครั้งที่ 27 “ชีวิตแห่งพระพร” บรรยากาศแห่งความรัก อาหารอร่อย ๆ ดนตรีไพเราะ กับ คำพยานดีๆ
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply