สุดท้ายนี้ พี่น้องครับ
อะไรก็ตามที่จริง ที่น่านับถือ
ที่ถูกต้อง ที่บริสุทธิ์ ที่น่ารัก ที่น่ายกย่อง
นั่นคืออะไรก็ตามที่ยอดเยี่ยมและน่าสรรเสริญ
"ให้เอาใจใส่ในเรื่องเหล่านั้น"

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply