วันนี้วันอาทิตย์ เราไปโบสถ์กันนะคะ
ไปรับกำลังใหม่จากพระเจ้า
เราเหนื่อยล้ากันมาทั้งอาทิตย์
ให้เราพักพิงในพระเจ้า
แล้วเราจะหายเหนื่อยเป็นสุขค่ะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply