มาร่วมใจกัน อธิษฐานเผื่อเด็กๆกันนะคะ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ขอการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึงทุกๆคน ขอทรงเจิมเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ทำหน้าที่ ให้แข็งแรง และเต็มด้วยกำลัง ขอชูใจทุกครอบครัวที่รอคอยเด็กๆด้วยเช่นกัน❤”พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” (มธ. 19:26 NIV)
ร่วมส่งแรงใจ อธิษฐานกับพี่น้องคริสเตียนที่หน้าถ้ำหลวง วายุ สุดยอด พึ่งพาพระเจ้าไปด้วยกัน
#ร่วมอธิษฐานพึ่งพระเจ้า
#13ชีวิตต้องรอด
#ถ้ำหลวง
CR. Varavit Chimmanee
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply