มนุษย์ทำความดีไปเพื่ออะไร??

ทำความดีไป "คนก็ไม่เห็นหรอก"
ทำความดีไป "ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบแทน"
หนักที่สุดคือ "ทำความดีแล้วถูกตอบแทนด้วยความชั่ว"

แต่พระเจ้าเห็น "ความดีของเรา"
ทำเพื่อพระเจ้า ทำเพื่อเราจะเป็นผู้ชอบธรรม
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะเมื่อถึงวันพิพากษา
มนุษย์ต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองทุกคน

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply