พวกคุณก็เหมือนกัน
ให้ถือว่าตัวคุณเองตายจากบาปแล้ว
และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้น

ดังนั้นอย่าปล่อยให้บาปมาเป็นเจ้า
ครอบครองร่างกายที่ต้องตายของคุณอีกเลย
ความบาปทำให้คุณต้องเชื่อฟังและทำตามกิเลส

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply