พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่าถ้า​ใคร​
รัก​เราคน​นั้น​จะ​ประพฤติ​ตาม​คำ​
ของ​เราและ​พระ​บิดา​จะ​ทรง​รัก​เขา
แล้ว​เรา​ทั้ง​สอง​จะ​มา​หา​เขา​และ
​จะ​อยู่​กับ​เขา
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply