ทีมงานคำพยาน สัญจร ร่วมกับ คุณไซม่อน อดิป จากออสเตรเลีย ออกทำกิจกรรม ประกาศ และอธิษฐานรักษาโรค ในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพ ชลบุรี สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี

คนมากมายได้รับการรักษาโรค และแน่นอน เมื่อความจริงของพระเจ้าปรากฎ คนมากมายก็ได้รับเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ทีมงานเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และคิดว่า ในโอกาสหน้า คงจะได้ไปในพื้นที่อื่นๆ อีกครับ
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply