ฝ่าย​ข้า​พระ​องค์​ยากจน​และ​ขัด​สน
ขอ​องค์​เจ้านาย​เอา​พระ​ทัย​ใส่​ข้า​
พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​
อุปถัมภ์​และ​ผู้ช่วย​กู้​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​
ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ทรง​รอ​ช้า
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply