"ปาก" เป็นอวัยวะที่จำเป็นต้องฝึกการใช้งาน
ทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยต้องมีสอนเรื่อง "การพูด"

แน่นอนว่าการพูดสำคัญมาก
"การขาย" ก็ต้องใช้คำพูดโน้มน้าวใจ
"การสอน" ก็ต้องใช้คำพูดถ่ายทอด ตักเตือน
"ความเชื่อ" ก็ต้องรับด้วย ปาก ก่อนจะเชื่อด้วยใจ

ดังนั้นคำพูดของเราเป็นสิ่งสำคัญ
จงใช้มันเพื่อ "พูดสิ่งที่เสริมสร้าง"
อย่าใช้มัน "พูดเพื่อทำลายความรู้สึกผู้อื่น"

ถ้าเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก ขอพระเจ้าช่วยเราได้นะคะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply