บ่อยครั้งที่เรา "ลังเล"
บ่อยครั้งที่เรา "อ่อนแอ"
บ่อยครั้งที่เรา "ไม่มีที่พึ่ง"
บ่อยครั้งที่เรา "ต้องตัดสินใจคนเดียว"

วันนี้พระเจ้ากำลังพูดย้ำกับคุณว่า
"เราอยู่ทุกที่ที่เจ้าไป" "จงกล้าหาญเถิด"
ลองเปิดใจใคร่ครวญในวันนี้
เราอาจพบว่าพระองค์ยืนข้างเราเสมอมา

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply