บัดนี้ ​พระ​เจ้า​ผู้​ได้​สร้าง​ และ​ปั้น​ท่าน ​
ตรัส​ดังนี้​ว่าอย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​ได้​ไถ่​เจ้า​แล้ว​
เรา​ได้​เรียกเจ้า​ตาม​ชื่อเจ้า​เป็น​ของ​เรา

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply