"บรรดาผู้ที่ได้วางทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ในที่สุดก็จะได้เห็นพระหัตถ์ของเจ้าในทุกๆ สิ่งที่วางไป"
– เจมส์ กอลล์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply