ท่านสมภพ ตรีศิริพิศาล ผู้ก่อตั้ง ชีวิตมหัศจรรย์ และประธานกรรมการโรงแรมเอวาน่า เข้าร่วมงานวันเด็ก ปี 2560 ที่จัดโดย สน บางนา และได้ร่วมอุปการะเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ เป็นจำนวน 50,000 บาท #ชีวิตมหัศจรรย์ #โรงแรมเอวาน่า

Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply