ทีมงานชีวิตมหัศจรรย์ นำของเล่น และของใช้ ไปแจกให้กับเด็กๆ ที่ชายแดนพม่า แม่ฮ่องสอน


Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply