"ทรงเรียก" ให้ "แสวงหา" และ "ฝ่าฟัน" เพื่อ "รับใช้"

เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด
ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ "รับใช้"
จาก"น้ำเย็นเพียงแก้วเดียว"
สู่การเปลี่ยนเปลงทางครั้งสำคัญในชีวิต

แล้วคุณล่ะคะ?? ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าแล้วหรือยัง?

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply