ถ้าคุณยังคงยึดมั่นในข่าวดีที่ผมบอก
ข่าวดีนี้แหละจะช่วยให้พวกคุณรอด
ไม่อย่างนั้นความเชื่อของคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply