ต้องยอมรับว่าบ่อยครั้งเราก็ต้องมีคู่มือ
เวลาซื้อทีวีเครื่องใหม่ มือถือใหม่ เฟอร์นิเจอร์ใหม่

ชีวิตของเราก็ต้องการคำแนะนำ
และพระคำของพระเจ้ามีคำตอบซ่อนอยู่
ไม่จำเป็นต้องหาคำคมดีๆให้โดนใจ
แต่พระคัมภีร์คือ คำแนะนำจากปากของพระเจ้า

เปิดใจอ่านและใคร่ครวญดูนะคะ
คำตอบของทุกอย่างอาจซ่อนในนั้น

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply