ต้องยอมรับว่าบางครั้ง"ความจริง"ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว
หลายๆครั้งเราต้องทนทุข์เพราะ "พูดความจริง"
หลายๆครั้งเราต้องเจ็บปวดที่ "รู้ความจริง"

แต่บางครั้งเราก็ไม่ยอมรับความจริง
ทั้งที่รู้ว่าความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความจริง
ดังนั้นหากคุณพูดความจริง พระเจ้าจะยืนอยู่ข้างเรา
ไม่มีใครบังคับ ข่มขู่ คุณได้ พระเจ้าจะปกป้องเราค่ะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply